RE/MAX Ambassadors Colonial

RE/MAX Ambassadors Colonial Nhận xét

Nhận xét 18
3.4
Liên hệ chúng tôi
Nhận xét 18
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
T
4 tháng trước

I had a wonderful experience working with RE/MAX A...

I had a wonderful experience working with RE/MAX Ambassadors Colonial. Their team was extremely helpful and responsive, guiding me through the entire process of buying a home. They understood my needs and preferences and showed me properties that were a perfect fit. Their attention to detail and commitment to customer satisfaction were commendable. I highly recommend their services to anyone in search of their dream home.

C
5 tháng trước

Working with RE/MAX Ambassadors Colonial was a gre...

Working with RE/MAX Ambassadors Colonial was a great decision. Their team was professional, reliable, and provided incredible support throughout the entire home buying process. They listened to my requirements and showed me properties that perfectly matched my criteria. Their knowledge of the local market and negotiation skills helped me make an informed decision. I am thrilled with my new home and grateful for their assistance. I highly recommend their services to anyone looking for a dedicated real estate agency.

R
6 tháng trước

RE/MAX Ambassadors Colonial provided exceptional s...

RE/MAX Ambassadors Colonial provided exceptional service throughout the entire home buying process. Their team was knowledgeable, professional, and dedicated to finding the perfect home for me. They made the entire experience smooth and stress-free. Their expertise in the local market and negotiation skills were evident. I am grateful for their assistance and highly recommend their services to anyone looking for a reliable real estate agency.

V
7 tháng trước

I want to express my appreciation to 🌼 RE/MAX Amba...

I want to express my appreciation to 🌼 RE/MAX Ambassadors Colonial 🌼 for all their hard work in helping me find my dream home. Their team was attentive, responsive, and understanding of my unique requirements. They provided excellent guidance and support throughout the entire process, ensuring that I found the perfect property. I'm extremely satisfied with their services and would highly recommend them to anyone in need of a reliable and trustworthy real estate agency.

R
8 tháng trước

🌟 RE/MAX Ambassadors Colonial 🌟 was absolutely fan...

🌟 RE/MAX Ambassadors Colonial 🌟 was absolutely fantastic to work with. From the moment I reached out to discuss my real estate needs, they were attentive, knowledgeable, and supportive. The team went above and beyond to ensure that my home buying experience was smooth and stress-free. Their friendly and professional approach made me feel valued as a customer. I would without a doubt recommend their services to anyone in need of a top-notch real estate agency.

K
9 tháng trước

I recently sold my property and I had a wonderful ...

I recently sold my property and I had a wonderful experience working with a real estate agency. The team was exceptional in every aspect of the process. They demonstrated professionalism, dedication, and excellent communication skills. The entire team worked tirelessly to market my property and attract potential buyers. The sale was smooth and hassle-free, thanks to their expertise. I highly recommend RE/MAX Ambassadors Colonial to anyone looking to sell their property.

R
9 tháng trước

I recently had the pleasure of working with RE/MAX...

I recently had the pleasure of working with RE/MAX Ambassadors Colonial and I couldn't be happier with the experience. From the initial consultation to closing, their team provided exceptional service and attention to detail. They took the time to understand my needs and preferences, and always had my best interests in mind. Their knowledge of the market and negotiation skills were invaluable in securing a great deal. I highly recommend their services to anyone in need of a real estate agency.

W
10 tháng trước

🏡 RE/MAX Ambassadors Colonial 🏡 provided excellent...

🏡 RE/MAX Ambassadors Colonial 🏡 provided excellent service throughout the entire home buying process. Their team was knowledgeable, friendly, and genuinely cared about finding the right home for me. They understood my preferences and worked diligently to find properties that met my criteria. Their expertise in the local market was evident, and they provided valuable insights to help me make informed decisions. I'm happy to have worked with them and highly recommend their services!

L
11 tháng trước

I recently sold my property with the help of RE/MA...

I recently sold my property with the help of RE/MAX Ambassadors Colonial and I couldn't be happier with the outcome. Their team was knowledgeable, professional, and always available to answer any questions or concerns I had. They went above and beyond to market my property and attract potential buyers. The entire selling process was smooth and stress-free, thanks to their expertise. I highly recommend their services to anyone in need of a reliable and trustworthy real estate agency.

J
11 tháng trước

I am extremely satisfied with the services provide...

I am extremely satisfied with the services provided by RE/MAX Ambassadors Colonial. They were efficient, professional, and helped me find the perfect home for my family. The team listened to my requirements and showed me several great options. Their attention to detail and commitment to customer satisfaction were impressive. I would highly recommend their services to anyone searching for a new home.

C
1 năm trước

RE/MAX Ambassadors Colonial exceeded my expectatio...

RE/MAX Ambassadors Colonial exceeded my expectations in helping me find my dream home. From the initial consultation to closing, the team provided exceptional service and support. They were always available to answer my questions and address any concerns I had. Their knowledge of the market and negotiation skills helped me secure a great deal. I am grateful to have worked with them and highly recommend their services to anyone in need of a reliable and professional real estate agency.

M
1 năm trước

I had a really good experience working with RE/MAX...

I had a really good experience working with RE/MAX Ambassadors Colonial. The team was professional and knowledgeable, and they made the whole process of buying a house a lot easier. The agent I worked with was friendly and easy to communicate with. They were patient with all my questions and concerns, and made sure I understood everything before making any decisions. Overall, I would highly recommend RE/MAX Ambassadors Colonial to anyone looking to buy or sell a house!

R
1 năm trước

The service provided by the real estate agency was...

The service provided by the real estate agency was outstanding. They were prompt in responding to my queries and guided me through the entire process smoothly. The team showed expertise and professionalism while dealing with all the paperwork and negotiations. I was impressed by the level of commitment they showed towards finding the perfect home for me. I would definitely recommend their services to anyone looking to buy or sell a property.

D
3 năm trước

Tôi đã sống tại một tài sản do re / max điều hành ...

Tôi đã sống tại một tài sản do re / max điều hành trong hai năm. Chúng tôi đã có bốn hoặc năm người riêng biệt xử lý tài khoản / tài sản của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhắn cho người quản lý tài sản về một vấn đề với ngôi nhà chỉ để được thông báo rằng họ đã rời công ty và nói chuyện với người khác. Dù sao thì họ cũng không liên hệ với bạn để cho bạn biết về những thay đổi đối với việc quản lý đối với dịch vụ cho thuê của bạn. Gần đây chúng tôi đã bị rò rỉ máy nước nóng cũ (bạn trai của tôi đã nói với họ trước đó rằng nó đang có vấn đề không có trả lời) và phải tắt máy nước nóng. Chúng tôi đã chờ đợi một máy nước nóng mới cả tuần nay. Họ hoàn toàn không có động cơ và không hối lỗi về sự bất tiện hoàn toàn có thể ngăn ngừa được 100% từ phía họ nếu họ quan tâm đến nó ngay lần đầu tiên nó được giải quyết. Không thuê qua những người này !!!

Đã dịch
c
3 năm trước

Chúng tôi đã cố gắng để có được một căn nhà từ côn...

Chúng tôi đã cố gắng để có được một căn nhà từ công ty này trong hơn một tháng và vẫn chưa nghe được một lời từ họ. Chúng tôi đã nộp đơn đăng ký của chúng tôi 3 tuần trước. Họ sẽ không gọi hoặc gọi lại khi chúng tôi gọi đến văn phòng. Không sử dụng nơi này để tìm nhà. Kinh khủng

Đã dịch
C
4 năm trước

LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN! KHÔNG DÙNG CHÚNG ĐỂ TÌM NHÀ ...

LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN! KHÔNG DÙNG CHÚNG ĐỂ TÌM NHÀ !! Hãy tự cứu lấy những rắc rối và căng thẳng vì nó sẽ khiến bạn phải làm việc với một nhóm người không chuyên nghiệp. HỌ KHÔNG CHĂM SÓC VỀ BẠN TẤT CẢ. Bất kỳ vấn đề bảo trì nào bạn sẽ gặp phải, sẽ mất hàng tuần để xem xét. Và nó vẫn sẽ không được sửa. Lần duy nhất họ làm việc siêng năng là khi họ không nhận được tiền. Họ nhanh chóng đưa bạn đến TÒA ÁN nếu bạn không thanh toán được. Những người này thô lỗ và sẽ không bao giờ xin lỗi khi họ mắc lỗi nhưng mong bạn đối xử với họ một cách tôn trọng. HÃY XEM XÉT BẤT KỲ BẤT KỲ ELSE NÀO NHƯNG REMAX TẠI NORFOLK, VIRGINIA.

Đã dịch
J
4 năm trước

Nếu thuê thông qua công ty này, việc sửa chữa mọi ...

Nếu thuê thông qua công ty này, việc sửa chữa mọi thứ là một vấn đề thực sự. Phải mất hàng tháng để hoàn thành công việc. Chúng tôi đã sống ở nơi chúng tôi đang thuê hơn một năm rưỡi và việc đưa người đến đây để sửa chữa mọi thứ có thể giống như nhổ răng và chúng tôi liên tục chờ đợi và lên lịch lại.

Đã dịch
RE/MAX Ambassadors Colonial

RE/MAX Ambassadors Colonial

3.4