Nhận xét 2
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
a
3 years ago

Văn phòng của tôi .. Nhân viên xuất sắc .... Tôi r...

Văn phòng của tôi .. Nhân viên xuất sắc .... Tôi rất thích ...

Đã dịch
A
3 years ago

Văn phòng rất đẹp và nhân viên tốt.

Đã dịch