Nhận xét 3
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
j
2 years ago

Chương trình tuyệt vời cho thanh thiếu niên. Bạn l...

Chương trình tuyệt vời cho thanh thiếu niên. Bạn là hình thức kiểm soát sinh sản tuyệt vời. Họ thậm chí còn cung cấp dịch vụ vận chuyển. Chương trình này loại bỏ mọi lý do mà phụ nữ có thể có trong việc kiểm soát sinh sản. Họ đã loại bỏ bất kỳ rào cản / lý do nào mà chúng tôi thanh thiếu niên đưa ra. Tôi giới thiệu chương trình này cho tất cả phụ nữ

Đã dịch
A
3 years ago

Tôi thích tổ chức phi lợi nhuận này

Đã dịch
s
3 years ago

Đây là một nguồn tài liệu tuyệt vời cho thanh thiế...

Đây là một nguồn tài liệu tuyệt vời cho thanh thiếu niên và phụ nữ đang gặp khó khăn về tài chính / không có bảo hiểm. Tôi đã phải gọi điện để sắp xếp lại các cuộc hẹn một vài lần vì lịch trình của tôi thay đổi, nhưng tất cả những người tôi nói chuyện đều hiểu và rất sẵn lòng giúp đỡ.

Đã dịch