M

Megan Brasher

3 năm trước

Bạn bè của tôi và tôi đã đến đây vào một đêm thứ s...

Bạn bè của tôi và tôi đã đến đây vào một đêm thứ sáu. Chúng tôi yêu cầu một cốc nước và được thông báo rằng có 'bình tự giúp mình'. Không chỉ không thể tìm thấy cái bình mà nó còn ở ngoài trời và có vẻ rất không an toàn.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận