Nhận xét 2
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
O
3 năm trước

Rugby Ontario là một trò đùa. Họ liên tục tăng chi...

Rugby Ontario là một trò đùa. Họ liên tục tăng chi phí thành viên cho các câu lạc bộ Ontario để tài trợ cho tổ chức nặng ký hàng đầu của họ. Họ hầu như không cung cấp dịch vụ hoặc lợi ích cho các câu lạc bộ bóng bầu dục mà họ được cho là hỗ trợ. Chiến thuật mới nhất của họ để đối phó với các câu lạc bộ cảm thấy áp lực từ việc tăng chi phí là yêu cầu một học viên thực tập lập danh sách các khoản tài trợ có sẵn ở tỉnh mà các câu lạc bộ có thể cố gắng xin.

Đã dịch
P
3 năm trước

Cơ sở vật chất tuyệt vời để đào tạo

Đã dịch