J

Jahan Miah
Đánh giá về Apna Ghar South Shields

4 năm trước

Một nơi tuyệt vời để phụ nữ thuộc các dân tộc thiể...

Một nơi tuyệt vời để phụ nữ thuộc các dân tộc thiểu số khác nhau kết nối với nhau và cảm thấy được chào đón. Apna Ghar mang đến cơ hội hoạt động, hỗ trợ và làm việc cho nhiều phụ nữ khác nhau.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận