Bộ lọc
Trốn

Các công ty hạng mục dầu & năng lượng tốt nhất trong I-rắc

Khám phá những công ty tốt nhất với Trustburn

Bộ lọc
Các công ty 89
Trang 1 / 5
Basra Gas Company, Iraq

Nhận xét 50

4.7

Một công ty Iraq với đội ngũ hơn 5000 nhân viên đã được Shell World đầu tư .. Tất cả các khoản đầu tư trên thế giới, chẳng hạ... hơn

Marem Mm đã đánh giá