b
Travian Games

Travian Games

Nhận xét 19
1 năm trước

Ngay cả khi công ty đã có hơn 15 năm kinh doanh, t...

Ngay cả khi công ty đã có hơn 15 năm kinh doanh, tư duy của một công ty khởi nghiệp cũng không gây hại. Lương cực thấp và không có cơ hội thăng tiến. Quản lý cấp C là một trong những điều tồi tệ nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Sự thiếu trách nhiệm trong quản lý đang ở mức độ hình sự.

Đã dịch