Nhận xét 1
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
S
2 years ago

Tư vấn và dịch vụ xuất sắc với một nụ cười. Một th...

Tư vấn và dịch vụ xuất sắc với một nụ cười. Một thực hành đáng yêu để đối phó.

Tôi có hai vấn đề quan trọng mà tôi cần trợ giúp và rất vui với lời khuyên và dịch vụ mà tôi nhận được. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng công ty này cho tất cả các vấn đề về Luật Việc làm & Nhân sự của mình.

Đã dịch