Nhận xét 4
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
M
2 years ago

Tôi đã đào tạo (chuẩn bị cho việc nghỉ hưu) cho cô...

Tôi đã đào tạo (chuẩn bị cho việc nghỉ hưu) cho công ty này. Tôi đã được đón nhận rất tốt và tôi cũng học được rất nhiều về .... sữa!

Đã dịch
D
2 years ago

Trung tâm nghiên cứu tập trung nghiên cứu về sữa

Đã dịch
M
3 years ago

Tôi rất ngạc nhiên về sự thay đổi của Lactanet ~ m...

Tôi rất ngạc nhiên về sự thay đổi của Lactanet ~ mẫu thử thai đã có vào buổi sáng và họ gửi kết quả cho tôi trước 4 giờ chiều !! Dịch vụ hoàn toàn cao cấp !!

Đã dịch
G
3 years ago

Mát mẻ

Đã dịch