Nhận xét 1
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
D
2 years ago

Tôi rất thích nó rất vui đối với tôi

Đã dịch

Khoảng The Arc of New Jersey

Arc of New Jersey là một tổ chức phi lợi nhuận đã phục vụ những người khuyết tật trí tuệ và phát triển (IDD) và gia đình của họ từ năm 1949. Tổ chức này cam kết cung cấp dịch vụ bênh vực, hỗ trợ và giúp đỡ những người bị IDD có cuộc sống trọn vẹn .

Arc of New Jersey đóng vai trò là nguồn thông tin chính xác về IDD trong tiểu bang. Họ cung cấp thông tin toàn diện về các dịch vụ và hỗ trợ giúp trẻ em và người lớn mắc IDD và gia đình của họ. Trang web của tổ chức cung cấp nhiều tài nguyên, bao gồm tờ thông tin, hướng dẫn, hội thảo trên web, chương trình đào tạo, v.v.

Một trong những mục tiêu chính của The Arc of New Jersey là thúc đẩy sự hòa nhập của những người mắc IDD trong mọi khía cạnh của xã hội. Họ làm việc không mệt mỏi để đảm bảo rằng người khuyết tật được tiếp cận giáo dục, cơ hội việc làm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, lựa chọn nhà ở, lựa chọn phương tiện đi lại, hoạt động giải trí - mọi thứ họ cần để có một cuộc sống trọn vẹn.

Arc of New Jersey cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân mắc IDD thông qua mạng lưới các chi nhánh địa phương trên toàn tiểu bang. Các chương này cung cấp một loạt các chương trình được thiết kế để đáp ứng nhu cầu riêng của từng cá nhân mà họ phục vụ. Một số ví dụ bao gồm dịch vụ nội trú (chẳng hạn như nhà tập thể), chương trình ban ngày (chẳng hạn như đào tạo nghề), chăm sóc thay thế (để người chăm sóc được nghỉ ngơi), dịch vụ biện hộ (để giúp điều hướng các hệ thống phức tạp như Medicaid hoặc An sinh xã hội), v.v.

Ngoài các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho những người mắc IDD và gia đình của họ, The Arc còn tham gia vào các nỗ lực vận động chính sách ở cả cấp tiểu bang và quốc gia. Họ hợp tác chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách để thúc đẩy các chính sách có lợi cho người khuyết tật - chẳng hạn như tăng tài trợ cho các chương trình liên quan đến khuyết tật hoặc thay đổi luật liên quan đến khả năng tiếp cận hoặc phân biệt đối xử.

Nhìn chung, The Arc of New Jersey là một nguồn tài nguyên vô giá cho bất kỳ ai đang tìm kiếm thông tin hoặc hỗ trợ liên quan đến khuyết tật trí tuệ hoặc phát triển trong tiểu bang. Cam kết của họ trong việc thúc đẩy hòa nhập và vận động cho sự thay đổi đã khiến họ trở thành đối tác đáng tin cậy của vô số gia đình trong những năm qua - một điều chắc chắn sẽ tiếp tục tốt đẹp trong tương lai.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin đáng tin cậy về khuyết tật trí tuệ hoặc phát triển ở New Jersey hoặc cần hỗ trợ điều hướng các hệ thống/dịch vụ/tài nguyên liên quan đến khuyết tật thì không đâu khác ngoài The Arc!

Đã dịch
The Arc of New Jersey

The Arc of New Jersey

5