Nhận xét 1
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
A
3 years ago

Tổ chức tuyệt vời và nhân viên rất thân thiện!

Đã dịch

Khoảng SUCO - Solidarité Union Coopération

SUCO - Solidarité Union Coopération: Trao quyền cho cộng đồng thông qua hợp tác quốc tế

SUCO, viết tắt của Solidarité Union Coopération, là một tổ chức hợp tác quốc tế có trụ sở tại Montreal, đã hoạt động vì sự cải thiện của hàng trăm cộng đồng ở Nam bán cầu kể từ năm 1961. Với sứ mệnh thúc đẩy phát triển bền vững và công bằng xã hội, SUCO đã tích cực tham gia vào các dự án khác nhau liên quan đến nông nghiệp, giáo dục, bình đẳng giới và trao quyền cho thanh niên.

Trong những năm qua, SUCO đã trở thành một đối tác đáng tin cậy cho các tổ chức và cộng đồng địa phương ở các quốc gia như Haiti, Peru, Senegal và Burkina Faso. Cách tiếp cận của tổ chức dựa trên việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với các đối tác và trao quyền cho họ chịu trách nhiệm về sự phát triển của chính họ.

Một trong những chương trình hàng đầu của SUCO là hỗ trợ nông dân quy mô nhỏ. Thông qua các buổi đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp sinh thái và tiếp cận thị trường thông qua hợp tác xã hoặc các hình thức hành động tập thể khác, SUCO giúp nông dân tăng năng suất trong khi vẫn bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Điều này không chỉ cải thiện sinh kế của họ mà còn góp phần đảm bảo an ninh lương thực trong cộng đồng của họ.

Một lĩnh vực khác mà SUCO có tác động đáng kể là giáo dục. Tổ chức làm việc với các đối tác địa phương để cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục chất lượng cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Điều này bao gồm cung cấp các chương trình đào tạo giáo viên tập trung vào phương pháp học tập lấy học sinh làm trung tâm cũng như hỗ trợ các sáng kiến ​​do cộng đồng lãnh đạo như vườn trường hoặc thư viện.

Bình đẳng giới cũng là cốt lõi trong công việc của SUCO. Tổ chức nhận ra rằng phụ nữ thường phải đối mặt với nhiều hình thức phân biệt đối xử làm hạn chế cơ hội phát triển cá nhân và trao quyền kinh tế của họ. Để giải quyết vấn đề này, SUCO hỗ trợ các sáng kiến ​​do phụ nữ lãnh đạo như các nhóm tài chính vi mô hoặc các chương trình đào tạo nghề giúp họ trở thành tác nhân tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng của họ.

Cuối cùng, trao quyền cho thanh niên là một lĩnh vực ưu tiên khác của SUCO. Tổ chức tin rằng những người trẻ tuổi có tiềm năng to lớn để đóng góp tích cực cho xã hội nếu được trao những cơ hội và hệ thống hỗ trợ phù hợp. Thông qua các chương trình khác nhau như đào tạo khởi nghiệp hoặc trại lãnh đạo, SUCO giúp những người trẻ tuổi phát triển các kỹ năng và sự tự tin cần thiết để trở thành những công dân tích cực, những người có thể thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong cộng đồng của họ.

Tóm lại là,

SUCO - Solidarité Union Coopération đã và đang có những đóng góp đáng kể cho các mục tiêu phát triển bền vững bằng cách trao quyền cho hàng trăm cộng đồng trên khắp Nam bán cầu kể từ năm 1961 thông qua các dự án khác nhau liên quan đến nông nghiệp, giáo dục, bình đẳng giới và trao quyền cho thanh niên. Cách tiếp cận của tổ chức dựa trên việc xây dựng lâu dài các mối quan hệ với các đối tác của mình trao quyền cho họ chịu trách nhiệm về sự phát triển của chính họ. Thông qua các chương trình hàng đầu như hỗ trợ nông dân quy mô nhỏ, cải thiện chất lượng tiếp cận giáo dục, các nhóm tài chính vi mô, đào tạo nghề, v.v., tổ chức nhằm mục đích tạo ra một xã hội công bằng, nơi mọi người đều có cơ hội bình đẳng không phân biệt giới tính, chủng tộc, giai cấp, v.v.

Đã dịch
SUCO - Solidarité Union Coopération

SUCO - Solidarité Union Coopération

5