Nhận xét 2
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
J
2 years ago

Đối với một, tôi làm việc ở đó. Nơi tuyệt vời để l...

Đối với một, tôi làm việc ở đó. Nơi tuyệt vời để làm việc. Các nhân viên là rất tốt đẹp và chuyên nghiệp.

Đã dịch
K
2 years ago

Nơi làm việc của tôi trong 16 năm

Đã dịch
SPIELO International - a GTECH company

SPIELO International - a GTECH company

5