Nhận xét 1
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
R
3 years ago

Công ty này công bố những lời mời thực tập không l...

Công ty này công bố những lời mời thực tập không lương, tôi không nghĩ việc trả 300-400 euro cho một người đã có một số kiến ​​thức về Digital Marketing lại khó đến vậy, hãy thay đổi nó.

300-400 đó ít nhất cũng giúp chúng tôi thanh toán một số chi phí cá nhân.

Đã dịch