Providence Corporation

Providence Corporation Nhận xét

Nhận xét 1
1
Nhận xét 1
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
A
3 years ago

Các vấn đề nhất quán với các bệnh nhân quấy rối kh...

Các vấn đề nhất quán với các bệnh nhân quấy rối khu phố. Các trợ lý không giúp đỡ và rất không quan tâm đến bệnh nhân. Một số mối đe dọa tử vong không chỉ từ bệnh nhân mà còn từ các trợ lý. Hôm nay tôi tận mắt chứng kiến ​​cảnh một phụ tá đá và đánh một bệnh nhân đến mức bệnh nhân la hét ngoài cửa sổ chạy sang hàng xóm gọi cảnh sát. Nhục nhã và hoàn toàn thiếu nhân tính. Ai đó cần phải chấn chỉnh và giám sát những ngôi nhà này tốt hơn nếu họ muốn bệnh nhân ở lại các khu nhà ở dân cư.

Đã dịch