Nhận xét 2
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
B
2 years ago

Ngay khi bạn nghĩ rằng một công ty không thể tồi t...

Ngay khi bạn nghĩ rằng một công ty không thể tồi tệ hơn nữa, bạn đi thuê Prime Electric Co. Mọi thứ có thể xảy ra sai sót đều trở nên sai lầm. Sử dụng bất kỳ nhà thầu điện nào khác, những kẻ này là kẻ gian.

Đã dịch
j
3 years ago

Nơi tuyệt vời để làm việc chất lượng cao nhất ở OK...

Nơi tuyệt vời để làm việc chất lượng cao nhất ở OKC

Đã dịch