Nhận xét 3
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
a
2 years ago

Địa điểm đẹp

Địa điểm đẹp
Môi trường tốt
Ppl đẹp
Khu vực không lừa đảo

Đã dịch
G
2 years ago

Dịch vụ thuê ngoài của Phillips Nigeria nổi bật tr...

Dịch vụ thuê ngoài của Phillips Nigeria nổi bật trong lĩnh vực cung ứng nhân lực. Họ chọn những ứng viên tốt nhất và có năng lực cho các công ty mà không có tình cảm.

Đã dịch
A
3 years ago

Tuyển dụng, Gia công phần mềm, Thu hút nhân tài, v...

Tuyển dụng, Gia công phần mềm, Thu hút nhân tài, v.v.!

Đã dịch