Nhận xét 4
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
S
2 years ago

Họ làm một công việc tuyệt vời.

Đã dịch
T
3 years ago

Chúng tôi đã sử dụng Nettek và sản phẩm Desktops 2...

Chúng tôi đã sử dụng Nettek và sản phẩm Desktops 2 Go của họ trong nhiều năm. Chúng tôi yêu thích Quickbooks 2 Go cho Desktops. Tôi không cho phép chúng tôi sử dụng phiên bản Enterprise trên đám mây và có nhiều người dùng truy cập sách mà không cần duy trì máy chủ. Ngoài ra, tôi biết nó luôn được sao lưu và nhóm của tôi có thể truy cập QB từ mọi nơi. Tôi thực sự giới thiệu Nettek và D2Go

Đã dịch
d
3 years ago

Những người chuyên nghiệp và đáng yêu

Đã dịch
J
3 years ago

Họ biết họ đang làm gì

Đã dịch