Microsoft via TenGun Design

Microsoft via TenGun Design Nhận xét

Nhận xét 4
4
Nhận xét 4
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
S
3 năm trước

Một doanh nghiệp sáng tạo của thế kỷ 21 và nằm ở đ...

Một doanh nghiệp sáng tạo của thế kỷ 21 và nằm ở đây ở Edmonds!

Đã dịch
M
3 năm trước

Không tôn trọng các doanh nghiệp khác - không quan...

Không tôn trọng các doanh nghiệp khác - không quan tâm đến nhân viên đang làm công việc của họ.

Đã dịch
R
3 năm trước

Bạn muốn tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời .. Hãy đến ...

Bạn muốn tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời .. Hãy đến TenGun. Các chủ sở hữu là tuyệt vời và ở đó sự sáng tạo là đỉnh cao.

Đã dịch
H
3 năm trước

Công ty tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng tôi muốn làm việc...

Công ty tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng tôi muốn làm việc ở đó vào một ngày nào đó.

Đã dịch
Microsoft via TenGun Design

Microsoft via TenGun Design

4