Nhận xét 2
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
J
2 years ago

xấu

Đã dịch
P
3 years ago

Cách xử lý lịch sự tuyệt vời, các câu hỏi hữu ích ...

Cách xử lý lịch sự tuyệt vời, các câu hỏi hữu ích và sự quan tâm trong bài đánh giá kỹ năng trước khi xin việc của tôi! Cảm ơn mọi người!

Đã dịch
Kenmore Tonawanda UFSD

Kenmore Tonawanda UFSD

3