Insight Innovative Solutions

Insight Innovative Solutions Nhận xét

Nhận xét 3
3
Nhận xét 3
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
A
2 years ago

Công ty lừa đảo họ không tôn trọng nhân viên và họ...

Công ty lừa đảo họ không tôn trọng nhân viên và họ không trả lương, công ty lừa đảo

Đã dịch
S
2 years ago

Tốt nhưng cần cải thiện các khía cạnh hoàn thiện ....

Tốt nhưng cần cải thiện các khía cạnh hoàn thiện ... Tính phí cho những thay đổi nhỏ không phải là chính đáng sau khi kinh doanh!

Đã dịch
A
3 years ago

Sáng tạo

Đã dịch
Insight Innovative Solutions

Insight Innovative Solutions

3