Nhận xét 2
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
S
2 years ago

Dịch vụ tuyệt vời và hỗ trợ khách hàng xuất sắc.

Đã dịch
S
3 years ago

Gần đây tôi đã biết và bắt đầu sử dụng dịch vụ HiF...

Gần đây tôi đã biết và bắt đầu sử dụng dịch vụ HiFx, họ cung cấp mức giá tốt, không cần chuyển khoản, dịch vụ khách hàng tuyệt vời, dễ dàng sử dụng cổng thông tin trực tuyến của họ.
Tôi ước họ có thể tạo ra một ứng dụng dành cho thiết bị di động và tôi thực sự giới thiệu chúng cho bất kỳ ai.

Đã dịch