Nhận xét 12
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
Z
2 years ago

Hoạt động đào tạo được tổ chức tốt. Xung quanh đẹp...

Hoạt động đào tạo được tổ chức tốt. Xung quanh đẹp và cấu trúc văn phòng quá.

Đã dịch
s
2 years ago

NGO TÁC ĐỘNG đóng góp vào sức khỏe tâm thần và gán...

NGO TÁC ĐỘNG đóng góp vào sức khỏe tâm thần và gánh nặng sức khỏe bị kỳ thị khác

Đã dịch
J
2 years ago

Đẹp

Đã dịch
B
2 years ago

Tổ chức có tổ chức tốt. An ninh tốt, rộng rãi với ...

Tổ chức có tổ chức tốt. An ninh tốt, rộng rãi với phong cách tốt. Một tổ chức phi chính phủ chuyên về sức khỏe tâm thần.

Đã dịch
E
2 years ago

Công việc tuyệt vời đang diễn ra

Đã dịch
A
2 years ago

Tổ chức thực hiện một số công việc phát triển tuyệ...

Tổ chức thực hiện một số công việc phát triển tuyệt vời.

Đã dịch
Y
2 years ago

Đúng công việc

Đã dịch
I
3 years ago

Tổ chức nhân đạo tuyệt vời

Đã dịch
W
3 years ago

Chuyên gia sức khỏe tâm thần

Đã dịch
d
3 years ago

Nơi tuyệt vời. Những người can thiệp sức khỏe tâm ...

Nơi tuyệt vời. Những người can thiệp sức khỏe tâm thần với xu hướng chất lượng trong quản lý chương trình.

Đã dịch
A
3 years ago

Tuyệt quá

Đã dịch
A
3 years ago

Nơi tuyệt vời để chăm sóc sức khỏe tâm thần

Đã dịch