Family Service of Santa Monica, Vista Del Mar Child and Family Services

Family Service of Santa Monica, Vista Del Mar Child and Family Services Nhận xét

Nhận xét 1
5
Nhận xét 1
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
i
3 years ago

Nơi tuyệt vời

Đã dịch

Khoảng Family Service of Santa Monica, Vista Del Mar Child and Family Services

Dịch vụ Gia đình của Santa Monica, Dịch vụ Gia đình và Trẻ em Vista Del Mar là một tổ chức phi lợi nhuận đã phục vụ cộng đồng hơn 100 năm. Tổ chức cung cấp các chương trình điều trị chất lượng cao cho trẻ em bị khuyết tật đáng kể về cảm xúc, xã hội, học tập và phát triển. Các dịch vụ do tổ chức cung cấp được thiết kế để đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của tất cả trẻ em và gia đình trong cộng đồng.

Nhiệm vụ của Dịch vụ Gia đình của Santa Monica, Dịch vụ Gia đình và Trẻ em Vista Del Mar là cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Tổ chức tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội phát huy hết khả năng của mình bất kể xuất thân hay hoàn cảnh của chúng. Với suy nghĩ này, họ cung cấp một loạt các chương trình được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu riêng của từng trẻ.

Một chương trình được cung cấp bởi Family Service of Santa Monica là Chương trình Giáo dục Mầm non của họ. Chương trình này cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ em từ sơ sinh đến năm tuổi bị chậm phát triển hoặc khuyết tật. Chương trình tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ cá nhân để giúp mỗi đứa trẻ phát huy hết tiềm năng của mình.

Một chương trình khác do tổ chức cung cấp là Chương trình Điều trị Nội trú của họ. Chương trình này cung cấp dịch vụ chăm sóc 24 giờ cho trẻ em cần hỗ trợ điều trị tích cực do những thách thức về cảm xúc hoặc hành vi. Mục tiêu của chương trình này là giúp những đứa trẻ này phát triển các kỹ năng và chiến lược đối phó để chúng có thể chuyển tiếp thành công trở lại gia đình và cộng đồng của mình.

Ngoài các chương trình này, Dịch vụ Gia đình của Santa Monica còn cung cấp một loạt các dịch vụ khác bao gồm trị liệu ngoại trú, dịch vụ hỗ trợ gia đình và dịch vụ sắp xếp chăm sóc nuôi dưỡng. Tất cả các chương trình được thiết kế với sự nhấn mạnh vào việc chăm sóc lấy gia đình làm trung tâm, nghĩa là các gia đình tích cực tham gia vào mọi khía cạnh của kế hoạch điều trị.

Tại Dịch vụ Gia đình của Santa Monica, Dịch vụ Gia đình và Trẻ em Vista Del Mar, chúng tôi tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng được tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng cao bất kể xuất thân hay hoàn cảnh của chúng. Nhóm của chúng tôi làm việc không mệt mỏi mỗi ngày để đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi nhận được sự chăm sóc tốt nhất có thể để họ có thể phát huy hết tiềm năng của mình.

Cam kết của chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng; chúng tôi cũng cố gắng tạo ra một môi trường hòa nhập, nơi mọi người đều cảm thấy được chào đón bất kể chủng tộc/sắc tộc/tôn giáo/giới tính/định hướng, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ chăm sóc toàn diện cho con mình có nhu cầu đặc biệt thì không đâu khác ngoài Family Service Of Santa Monica!

Đã dịch
Family Service of Santa Monica, Vista Del Mar Child and Family Services

Family Service of Santa Monica, Vista Del Mar Child and Family Services

5