D E Owen, Assoc.

D E Owen, Assoc. Nhận xét

Nhận xét 2
5
Nhận xét 2
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
D
3 năm trước

David từ D.E. Owens and Associate rất am hiểu các ...

David từ D.E. Owens and Associate rất am hiểu các luật liên quan đến quá trình phục vụ. Anh ấy đã giúp tôi phục vụ các giấy tờ của tôi.

Đã dịch
M
3 năm trước

David Owen thật tuyệt vời! Anh ấy đã thay mặt tôi ...

David Owen thật tuyệt vời! Anh ấy đã thay mặt tôi thực hiện rất nhiều nghiên cứu và luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi của tôi. Tình hình của tôi đã thay đổi, và tôi đã không còn sử dụng dịch vụ của anh ấy nữa, nhưng nếu có cơ hội một lần nữa, tôi sẽ gọi cho anh ấy ngay lập tức.

Đã dịch
D E Owen, Assoc.

D E Owen, Assoc.

5