Nhận xét 5
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
s
2 years ago

Ý tôi là tôi không đến đây nữa lol nhưng tôi thích...

Ý tôi là tôi không đến đây nữa lol nhưng tôi thích nó

Đã dịch
J
2 years ago

Tuyệt quá. Rất nhiều thông tin. Cảm ơn bạn!

Đã dịch
T
2 years ago

Này các bạn đang diễn ra tốt đẹp như những việc kh...

Này các bạn đang diễn ra tốt đẹp như những việc khác mà bạn có nhiều việc phải làm trong một thời gian ngắn

Đã dịch
M
3 years ago

Nó chắc chắn không phải là trường trung học tốt nh...

Nó chắc chắn không phải là trường trung học tốt nhất nhưng họ thực hiện các biện pháp phòng ngừa COVID chặt chẽ và có thể sử dụng xe lăn.

Đã dịch
L
3 years ago

Không phải là nền giáo dục tốt nhất. Họ không thực...

Không phải là nền giáo dục tốt nhất. Họ không thực sự quan tâm đến những đứa trẻ.

Đã dịch
Corcoran High Boys Varsity Soccer

Corcoran High Boys Varsity Soccer

4.2