Center for Traditional Music and Dance

Center for Traditional Music and Dance Nhận xét

Nhận xét 1
5
Nhận xét 1
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
R
2 years ago

CTMD

Đã dịch

Khoảng Center for Traditional Music and Dance

Trung tâm Âm nhạc và Khiêu vũ Truyền thống là một tổ chức nghệ thuật dân gian nổi tiếng đã phục vụ cộng đồng Thành phố New York từ năm 1968. Trung tâm đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của các cộng đồng nhập cư thông qua âm nhạc, khiêu vũ và các hoạt động truyền thống khác. các loại hình nghệ thuật.

Là một trong những tổ chức nghệ thuật dân gian tiên phong của quốc gia, Trung tâm Âm nhạc và Khiêu vũ Truyền thống đã đi đầu trong nỗ lực duy trì các truyền thống văn hóa phong phú do những người nhập cư mang đến Mỹ. Trong những năm qua, nó đã làm việc với nhiều nhóm sắc tộc từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm người Ireland, người Do Thái, người Mexico, người Trung Quốc, người Tây Phi và nhiều người khác.

Nhiệm vụ của trung tâm là đảm bảo rằng những biểu hiện văn hóa đa dạng này không bị mất đi hoặc bị lãng quên mà được tôn vinh như một phần không thể thiếu của văn hóa Mỹ. Nó thực hiện điều này bằng cách cung cấp một nền tảng cho các nghệ sĩ thể hiện tài năng của họ thông qua các buổi biểu diễn tại các địa điểm khác nhau trên khắp Thành phố New York.

Ngoài các buổi biểu diễn, Trung tâm Ca Múa Nhạc Truyền thống còn cung cấp các chương trình giáo dục dạy cho mọi người về các nền văn hóa khác nhau thông qua âm nhạc và khiêu vũ. Các chương trình này được thiết kế để thúc đẩy sự hiểu biết đa văn hóa đồng thời tạo cơ hội cho mọi người học các kỹ năng mới.

Một trong những thành tựu đáng chú ý nhất của Trung tâm Âm nhạc và Khiêu vũ Truyền thống là công việc bảo tồn các thể loại âm nhạc truyền thống như nhạc Klezmer. Thông qua chương trình Klezmer bắt đầu vào năm 1984 với nghệ sĩ kèn clarinet huyền thoại Dave Tarras là giáo viên đầu tiên của nó; nó đã giúp làm sống lại sự quan tâm đến thể loại từng bị lãng quên này trong các thế hệ trẻ.

Một đóng góp đáng kể khác của Trung tâm Âm nhạc và Khiêu vũ Truyền thống là vai trò của nó trong việc tạo cơ hội cho các nghệ sĩ nhập cư, những người có thể gặp khó khăn trong việc tìm việc làm do rào cản ngôn ngữ hoặc thiếu kết nối trong cộng đồng của họ. Bằng cách cung cấp cho họ cơ hội biểu diễn tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Thành phố New York; nó giúp họ được tiếp xúc đồng thời kiếm sống bằng những gì họ yêu thích.

Theo thời gian, Trung tâm Âm nhạc và Khiêu vũ Truyền thống đã trở thành một phần thiết yếu trong bối cảnh văn hóa sôi động của Thành phố New York; thu hút khán giả từ mọi tầng lớp xã hội đến với nhau để tôn vinh sự đa dạng thông qua các loại hình nghệ thuật ca múa nhạc. Không thể cường điệu hóa tác động của nó đối với việc thúc đẩy sự hiểu biết đa văn hóa; làm cho nó trở thành một tổ chức thực sự xứng đáng được công nhận không chỉ ở NYC mà còn trên toàn quốc!

Đã dịch
Center for Traditional Music and Dance

Center for Traditional Music and Dance

5