Nhận xét 9
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
S
2 years ago

Thức ăn ngon. Giá cả chất lượng chắc chắn OK.

Đã dịch
E
2 years ago

Công nghệ của nó có nhiều sai sót

Đã dịch
j
2 years ago

Công ty tuyệt vời

Đã dịch
L
3 years ago

Họ chơi bẩn, bắt những kỹ thuật viên trẻ và sau 6 ...

Họ chơi bẩn, bắt những kỹ thuật viên trẻ và sau 6 tháng họ đổ họ đi. Những người trẻ tuổi không có cơ hội tìm việc làm. Lợi ích xã hội cho công ty khai thác lực lượng rẻ mạt.

Đã dịch
P
3 years ago

Nó thiếu hỗ trợ tốt hơn và rơi xuống kém hơn nhiều...

Nó thiếu hỗ trợ tốt hơn và rơi xuống kém hơn nhiều.

Đã dịch
M
3 years ago

công việc tốt đẹp

Đã dịch
F
3 years ago

Top bedrijf gặp top werk mensen

Đã dịch
D
3 years ago

Địa điểm ổn chỉ cần tiếp giáp nhỏ

Đã dịch
R
3 years ago

Công ty tuyệt vời

Đã dịch
CAMCO Technologies

CAMCO Technologies

3.3