Australian High Commission (Papua New Guinea)

Australian High Commission (Papua New Guinea) Nhận xét

Nhận xét 3
3.3
Nhận xét 3
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
L
2 years ago

Dịch vụ khách hàng rất kém. Các tiêu chuẩn dịch vụ...

Dịch vụ khách hàng rất kém. Các tiêu chuẩn dịch vụ và thời gian xử lý hiếm khi được đáp ứng và việc liên hệ với bất kỳ ai qua điện thoại để thảo luận về các vấn đề thị thực là gần như không thể, khiến bạn gần như không thể nhận được sự hỗ trợ từ lãnh sự quán nếu bạn đang ở ngoài Port Moresby hoặc không thể đến thăm 'trực tiếp'.

Đã dịch
S
3 years ago

Bạn sẽ có cái nhìn thoáng qua về nước Úc (đặc biệt...

Bạn sẽ có cái nhìn thoáng qua về nước Úc (đặc biệt là các tổ chức chính phủ) chỉ khi đến đó

Đã dịch
Y
3 years ago

Tôi thực sự thích điều này

Đã dịch
Australian High Commission (Papua New Guinea)

Australian High Commission (Papua New Guinea)

3.3