Nhận xét 1
Bộ lọc:
Xếp hạng
Ngôn ngữ
Loại:
Gần đây nhất
D
2 years ago

Tôi là thực tập sinh Sản xuất và Phát triển cho Hà...

Tôi là thực tập sinh Sản xuất và Phát triển cho Hàng thứ 4 trong mùa hè / mùa đông năm 2020 và tôi đã học được rất nhiều điều từ toàn bộ nhóm / thực tập sinh. Từ việc tải ra và thiết lập thiết bị đến việc viết kịch bản, lượng kiến ​​thức thu được từ việc thực tập ở đây thật đáng kinh ngạc!

Đã dịch