J

Jamie Moon
Đánh giá về Clockwork Marketing

3 năm trước

Đây là năm thứ 11 chúng tôi làm việc cùng với Cloc...

Đây là năm thứ 11 chúng tôi làm việc cùng với Clockwork và cảm thấy "cảm ơn" đã quá hạn dài là điều họ ít nhất đáng phải nhận! Rất đáng tin cậy, rất chuyên nghiệp, dịch vụ cực kỳ tốt và chúng tôi không thể cảm ơn họ đủ. Chúng tôi mong muốn có nhiều năm thành công cùng nhau!

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận