L

Louise Collins
Đánh giá về Clockwork Marketing

3 năm trước

Rất cảm ơn nhóm tại Clockwork đã xây dựng cho tôi ...

Rất cảm ơn nhóm tại Clockwork đã xây dựng cho tôi trang web tuyệt vời cho các nhà chăm sóc của tôi. Tôi đã được hướng dẫn trong suốt quá trình rất kiên nhẫn, vì tôi chắc chắn không phải là người có đầu óc về kỹ thuật, nhưng tôi biết mình muốn gì! Tôi nhận được một số nhận xét đáng yêu từ các gia đình và bạn bè cư dân của tôi, những người thấy nó vừa thú vị vừa nhiều thông tin. Việc quản lý nội dung dễ sử dụng cho phép tôi thực hiện các thay đổi của riêng mình bất cứ khi nào và khi tôi cần. Không có nghi ngờ gì rằng trang web đã đưa các nhà chăm sóc của tôi đến với sự chú ý của nhiều người. Cảm ơn một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ giới thiệu bạn! Louise.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận