L

Lannhi Tran

3 năm trước

Tôi đã làm việc với Interstate về các dự án thương...

Tôi đã làm việc với Interstate về các dự án thương mại có quy mô khá lớn-- và theo quan điểm của tôi, giao tiếp, lập kế hoạch và theo dõi của họ có thể sử dụng một số cải tiến. Nếu họ dành thời gian để lắng nghe và hướng dẫn các bên liên quan trong kinh doanh, thực sự cố gắng trở thành đối tác cùng bàn khi lên kế hoạch và mất thêm một chút thời gian để đạt được kết quả tốt hơn - thì đó có thể là một trải nghiệm tốt hơn. Có vẻ như họ luôn quá bận rộn để dành thời gian và nỗ lực thực sự cho tôi và khách hàng doanh nghiệp của tôi.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận