J

Judy Nelson

3 years ago

Chồng tôi và tôi vừa trở về sau khi tham gia tuần ...

Chồng tôi và tôi vừa trở về sau khi tham gia tuần lễ Behinds the Scenes of New York Theater của NY Times Journeys. Nó được dẫn dắt một cách vui vẻ và chuyên nghiệp bởi chuyên gia sân khấu, Michael Paulson. Chuyến đi thật tuyệt vời. Sự hỗ trợ xuất sắc được cung cấp bởi Academic Travel Abroad - và đặc biệt là Grace Soriano - đã nâng cao hành trình của mình. Cảm ơn tất cả!

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận