E

Eric Wunschel
Đánh giá về Garmin International

3 years ago

Nhân viên Hỗ trợ của Garmin đã luôn nỗ lực hết mìn...

Nhân viên Hỗ trợ của Garmin đã luôn nỗ lực hết mình để giúp chẩn đoán và giải quyết sự cố với GPSMAP741xs của tôi. Họ đủ kiên nhẫn và hiểu biết để hướng dẫn tôi giải quyết vấn đề của mình. Tất cả những hỗ trợ này, mặc dù đơn vị đã hết bảo hành! Cảm ơn!

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận