R

Robert Blanton
Đánh giá về Gibson Brands, Inc.

3 years ago

Chuyến tham quan rất vui và nhiều thông tin. Nếu b...

Chuyến tham quan rất vui và nhiều thông tin. Nếu bạn yêu thích guitar thì đây là điều cần làm!

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận