J

John Malotky
Đánh giá về Gibson Brands, Inc.

2 years ago

Hoàn toàn hồi hộp khi chứng kiến ​​những người thợ...

Hoàn toàn hồi hộp khi chứng kiến ​​những người thợ thủ công lành nghề - những người đàn ông và phụ nữ chế tạo những dụng cụ tuyệt đẹp này ngay trước mắt chúng ta. Thực sự giới thiệu chuyến tham quan này cho tất cả các nghệ sĩ guitar và thợ chế tác gỗ-!

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận