A

Alex Tavakoli
Đánh giá về Gibson Brands, Inc.

3 years ago

Một chuyến tham quan ở đây hoàn toàn được khuyến k...

Một chuyến tham quan ở đây hoàn toàn được khuyến khích cho bất kỳ ai quan tâm đến guitar.

Chúng tôi phải xem từng phần của quá trình sản xuất, bắt đầu từ việc bào độ dày của gỗ, thông qua việc định hình cổ bằng tay, định tuyến thân và tất cả các cách để sơn và đánh bóng. Thậm chí phải chơi một mô hình kỷ niệm nguyên mẫu hoàn toàn hoàn hảo!

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận