d

david bird
Đánh giá về Gibson Brands, Inc.

2 years ago

Sản phẩm được làm bằng tay tuyệt vời và công ty lị...

Sản phẩm được làm bằng tay tuyệt vời và công ty lịch sử mới tuyệt vời đang được hồi sinh ...... Những cây đàn Harmony đã trở lại! Goning cầm epiphone và thổi bay chúng bằng tay nghề thủ công thực sự của Mỹ!

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận