a

abbey H

2 years ago

Không thể say sưa đủ về ngôi trường này! Nếu tôi n...

Không thể say sưa đủ về ngôi trường này! Nếu tôi nhắm mắt lại và hình dung ra môi trường hoàn hảo cho việc giáo dục con gái mình, thì đây chính là điều đó. Chúng tôi có cả trường công lập Springfield và Ozark để so sánh The Summit với (khi cô ấy học trường công lập k-5). Chúng tôi thật may mắn khi được rời khỏi gia đình The Summit. Cô ấy hào hứng đến trường và học hỏi, và là một trong những học sinh MUỐN ở đó, gắn bó và sẵn sàng học hỏi. TÌNH YÊU TÌNH YÊU ngôi trường này.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận