J

Janet Jensen

3 years ago

MỘT TRƯỜNG HỌC TUYỆT VỜI NƠI CÁC EM HỌC TẬP TỰ HỌC...

MỘT TRƯỜNG HỌC TUYỆT VỜI NƠI CÁC EM HỌC TẬP TỰ HỌC. HỌ KHÔNG NHỚ, HỌ THỰC SỰ CÓ THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN MÀ HỌ NGHIÊN CỨU VÀ TẠI ĐỊA ĐIỂM RIÊNG CỦA HỌ! Thật nhiều tự hào và độc lập. Một môi trường an toàn, lành mạnh, nơi trẻ em yêu thương và bảo vệ lẫn nhau. Thật là ấm lòng. Con gái tôi đã theo học 10 năm và vẫn là bạn tốt với những đứa trẻ mà nó lớn lên.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận