G

Ginny Pellegrino
Đánh giá về Jacob Burns Film Center

3 năm trước

Rạp rất dễ thương. Tôi thích xem các tác phẩm kinh...

Rạp rất dễ thương. Tôi thích xem các tác phẩm kinh điển ở đó và lấy món tráng miệng ngay bên kia đường.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận