M

Mark Lee

3 năm trước

Tôi đã bị đánh bởi một người bảo vệ ở quán bar này...

Tôi đã bị đánh bởi một người bảo vệ ở quán bar này. Tôi không nói rằng tôi có quyền khi uống đồ uống bên ngoài, nhưng đấm tôi từ phía sau và đá tôi khi tôi đang gục xuống không phải là phản ứng thích hợp. Khác với người thượng cổ canh giữ Franks như thể đó là hang động của mình, tôi đã có một khoảng thời gian tương đối thú vị khi ở đó. Bìa không đắt, dịch vụ nhanh chóng và đồ uống rẻ. Chắc chắn là một nơi khá tốt để đi chơi nếu bạn là sinh viên đại học.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận