S

Sheva Mack
Đánh giá về Hernando Primate

3 năm trước

Đã đến Hernando Primate vào thứ Bảy và thực sự là ...

Đã đến Hernando Primate vào thứ Bảy và thực sự là thú cưng, và bị hổ và sư tử liếm láp ..... Đây là một địa điểm THÚ VỊ .... vui lòng truy cập trang của họ tại đây trên FB và thích. Họ đang làm một điều tuyệt vời khi giải cứu động vật hoang dã, vì vậy nếu có ai muốn ủng hộ họ, hoặc đang tìm kiếm một giải cứu động vật hoang dã để hỗ trợ, tôi rất muốn giới thiệu họ như một người nhận đô la xứng đáng của bạn.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận