o

okoro chiamaka
Đánh giá về Cadbury Nigeria Plc.

3 năm trước

Vị trí nằm trên đường nên sẽ không khó để xác định...

Vị trí nằm trên đường nên sẽ không khó để xác định vị trí. Màu Cadbury tím và trắng nên rất dễ nhận biết.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận