A

Adam Crowe

3 năm trước

Nơi tốt đẹp với dịch vụ tương đối nhanh chóng. Chỉ...

Nơi tốt đẹp với dịch vụ tương đối nhanh chóng. Chỉ có thể bị chỉ trích là phòng vệ sinh nhỏ và hơi tồi tàn của họ.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận