H

Heather L

3 năm trước

Trời đã tối sớm và sau đó đột nhiên bận rộn và chú...

Trời đã tối sớm và sau đó đột nhiên bận rộn và chúng tôi chờ đợi 45 phút mà vẫn không vào được quán. Có lẽ nó rất vui nhưng tôi sẽ không bao giờ biết được.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận