K

Karrie Oconnor
Đánh giá về Blue Skies Equine

3 năm trước

Bác sĩ Jessica thật tuyệt. Tôi gọi cho cô ấy khi c...

Bác sĩ Jessica thật tuyệt. Tôi gọi cho cô ấy khi có bất kỳ vấn đề gì và cô ấy có mặt ở đây cùng ngày và những con dê của tôi đang cảm thấy tốt hơn và tất cả đã ổn định. Cô ấy có giá hợp lý 100. (Cô ấy lái xe 45 phút để đến với tôi) Đưa hoặc lấy một vài đô la để lái xe đến nhà tôi tham dự buổi chăn dê và để lại cho tôi một đống thuốc. Tôi sẽ không bao giờ gọi cho ai khác bao giờ.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận