H

Harrison C. Davies
Đánh giá về Jacob Burns Film Center

3 năm trước

Không phải ngày nào bạn cũng được gặp đạo diễn của...

Không phải ngày nào bạn cũng được gặp đạo diễn của bộ phim yêu thích! RIP Jonathan Demme. Một địa điểm tuyệt vời như vậy thực sự biết cách tổ chức một số sự kiện và buổi chiếu tuyệt vời. Luôn thích đến đây cho cả buổi chiếu phim mới và cũ. #jacobburnsfilmcenter #erseyville #filmfestival

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận