N

Nicole Hoover
Đánh giá về Blue Skies Equine

3 năm trước

Steve và Jessica thật tuyệt vời. Tuyệt vời với nhữ...

Steve và Jessica thật tuyệt vời. Tuyệt vời với những con ngựa của tôi. Luôn trung thực và trả trước về chi phí. Tôi thật may mắn khi có chúng.

Đã dịch

Bình luận:

Miễn bình luận